codeweek2021_logo

#CodeWeek 2021 - Programujeme hudbu a zvuky (11. - 24. 10. 2021)

Kód CodeWeek for All: cw21-RlUwk

Ciele aktivity

Očakávaný výsledok aktivity

Priebeh aktivity

Scratch štúdio Programujeme hudbu a zvuky

Odporúčania k celkovému vývoju Scratch projektov

Formy naprogramovaných hudobných a zvukových projektov

Odporúčania k návrhu, programovaniu a publikovaniu Scratch projektov

Dosiahnuté výsledky

Do tejto aktivity sa zapojilo 33 účastníkov (z toho 30 % žien) zo 7 škôl (2 základné, 2 spojené, 1 gymnázium a 2 univerzity), ktorí vytvorili 51 hudobných a ozvučených  projektov v Scratchi.

Kontakt na organizátorov aktivity

doc. RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD. + PaedDr. Ján Guniš, PhD.
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Ústav informatiky
Jesenná 5, 041 54 Košice
E-mail: lubomir.snajder(na)upjs.sk
Web: http://ics.upjs.sk/~snajder/


2021, Ľubomír Šnajder, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta