logo_LST TeleprojektZaspievajme si spolu rok 2014

slovenska verzia english version


Hlavné ciele teleprojektu

16. ročník teleprojektu

Časový harmonogram

Témy

Podmienky a odporúčania k zapojeniu sa do teleprojektu, k nahrávaniu a zasielaniu piesní

Odporúčaný softvér a voľne použiteľné multimediálne zdroje

Doterajšie výsledky

Sponzori

Ďakujeme súčasným aj bývalým sponzorom za finančnú a morálnu podporu.

Súčasní sponzori

Bývalí sponzori

Kontakt na hlavného koordinátora teleprojektu

RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Ústav informatiky
Park Angelinum 9
041 54 Košice
E-mail: lubomir.snajder(na)upjs.sk
Web: http://ics.upjs.sk/~snajder/


©1998-2013, Ľubomír Šnajder, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
Od 26 apríla 2006 návštevníkov