codeweek2022_logo

#CodeWeek 2022 - Spievajme so Scratchom (11. - 23. 10. 2022)

Kód CodeWeek for All: cw22-1ouWz

Ciele aktivity

Očakávaný výsledok aktivity

Priebeh aktivity

Odporúčania k celkovému vývoju Scratch projektov

Formy naprogramovaných hudobných projektov

Odporúčania k návrhu, programovaniu a publikovaniu Scratch projektov

Dosiahnuté výsledky

Do tejto aktivity sa zapojilo 24 účastníkov (z toho 63 % žien) zo 6 škôl (2 základné, 2 spojené a 2 univerzít), ktorí vytvorili 30 hudobných projektov (pesničiek a skladieb) v Scratchi.

Kontakt na organizátorov aktivity

doc. RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.
PaedDr. Ján Guniš, PhD.
Mgr. Katarína Brinziková
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Ústav informatiky a Ústav matematiky
Jesenná 5, 041 54 Košice
E-mail: lubomir.snajder(na)upjs.sk
Web: http://ics.upjs.sk/~snajder/


2022, Ľubomír Šnajder, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta